Bell Logo

ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี​

23 พฤษภาคม 2563

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี​ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอาทิตย์​ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ​ และข้าราชการ ไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล​ และเข้ารับรางวัล จากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ (รางวัลที่ได้รับ) 1. รางวัลหน่วยงานจัดทำคลังความรู้​บัตร​ดิน​ดีดีเด่น 2. รางวัลหน่วยรับตรวจที่ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบภายในดีเด่น 3. รางวัลผลงานวิชาการภาคบรรยาย​ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน​ ดีเด่น​ เรื่อง​ "จุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลิแซ็กคาไรด์เพื่อใช้ ประโยชน์​ในการปรับปรุง​บำรุงดินที่มีปัญหา​และเพิ่ม​ผลผลิต​พืช​เศรษฐกิจ" โดย​ นางนวลจันทร์​ ชะบา​ รักษาการณ์​ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​ทาง​ดิน​ 4. รางวัลผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ​ รางวัลชนะเลิศ​ เรื่อง​"ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์​ พด.3 ในการ​ควบคุม​และ​ป้องกัน​เชื้อ​สาเหตุ​โรคพืชของมะเขือเทศ​ในจังหวัด​หนองคาย" โดย​ นางพิกุล​ เกตุชาญ​วิทย์​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์​ของดิน 5. รางวัลผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ​ รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2 เรื่อง​" ศึกษาการใช้​ผลิตภัณฑ์​จุลินทรีย์​ พด.11 สำหรับ​ถั่วพร้าปรับปรุง​บำรุงดินปลูกข้าวโพด​เลี้ยง​สัตว์​ในพื้นที่​ดินทราย" โดย​ นายโสฬส​ แซ่ลิ้ม​ ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้านปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ)

เจลล้างมือ

26 มีนาคม 2563

กทช. ร่วมใจผลิต​เจลแอลกอฮอล์

ศึกษาดูงาน

12 มีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา และนายประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ เข้าศึกษาดูงาน "กระบวนการการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ ไปประยุกต์ใช้ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป

อบรมเยาวชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 และ 25 ก.พ. 2563 นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน มอบหมายให้นางจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ จัดอบรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อ สูตรปุ๋ยพระราชทาน เนื้อหาการทำปุ๋ยหมัก การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตสารบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และพด. 6 ให้กับเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการค่ายฯ รุ่นที่ 1 (18 ก.พ.63) และรุ่นที่ 2 (25 ก.พ.63) จำนวนรุ่นละ 60 คน รวม 120 คน และครูรุ่นละ 10 คน รวม 20 คน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในโรงเรียน และชุมชนของตนเองต่อไป

พิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย " เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2563 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมเยาวชนของโครงการฯ ปีที่ 5/2562 และการเตรียมการที่จะดำเนินต่อไปในสมัยที่ 6 และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานความคืบหน้าและแนวทางการสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนฯ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนฯ ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

จิตอาสา

27 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 - 08.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำทีมเจ้าหน้าที่ กทช. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ บริเวณรอบรั้วและสนามหญ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา และคณะรัฐมนตรี ในการทำกิจกรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมทำปุ๋ยหมักและกลับกองปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และนำปุ๋ยหมักไปใส่ต้นมะขาม จำนวน 762 ต้น ภายในบริเวณท้องสนามหลวง

แสดงความยินดี ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินคนใหม่

12 พฤศจิกายน 2562

แสดงความยินดีกับ ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รับรางวัลนักเรียนทุนดีเด่น สวก.

8 ตุลาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รับรางวัลนักเรียนทุนดีเด่น สวก. จากนายนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 "Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นำเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ฟื้นฟูปฐพีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน"

19 สิงหาคม 2562

นางนวลจันทร์ ชะบา รักษาการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ" นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ เรื่อง "ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับถั่วพร้าปรับปรุงบำรุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินทราย" และนางพิกุล เกตุชาญวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์​ของดิน นำเสนอเรื่อง "ทดสอบประสิทธิภาพสารเร่งซุปเปอร์​ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย" ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ฟื้นฟูปฐพีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน"

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

11 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 16.15 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ภายใต้กรอบแนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความตระหนักและรู้จักคุณค่าของดิน โดยจัดทำโครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 การจัดกิจกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วย การสาธิตผลิตน้ำหมักชีวภาพ และกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิน ให้แก่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมกับชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

31 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมกับชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 โดยดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะ นำขยะเหลือใช้ในครัวเรือนมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น และร่วมกันนำไปบำบัดน้ำเสียตามท่อระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนและตลาดใกล้เคียง โดยประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา 90.48% และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 87.33%

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมจัดนิทรรศการ "เทคโนโลยีชีวภาพกับการเพิ่มผลผลิตข้าว"

5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ "เทคโนโลยีชีวภาพกับการเพิ่มผลผลิตข้าว" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กรมการข้าว

วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

23 พฤษภาคม 2562

บรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

ศึกษาดูงานกิจกรรมภายในกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำโดย นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู่เชี่ยวชาญด้านอินทรียวัตถุในดิน ได้ตอนรับ อาจารย์ และนักศึกษา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 6 คน

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี

23 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมกันเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน”

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประ

22 มีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำโดย นายโสฬส แซ่ลิ้ม ผู้เชียวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยนางจันจิรา แสงสีเหลือง นักวิชาการชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี รศ.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กทม.

การกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

22 ธันวาคม 2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายโสฬส แซ่ลิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได้กล่าวตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยศึกษาดูงานภายในกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ตอนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา

7 ธันวาคม 2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ตอนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบ ACMECS ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิก ACMECS (สหภาพเมียนมา สปป.ลาว และสาธารณรัฐกัมพูชา) โดยศึกษาดูงานด้านเทคโนโลโลยีชีวภาพทางดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

19 กรกฎาคม 2560

กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประทานพิธีเปิดการประชุม และผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและนักวิชาการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 6 วันท

24 พฤษภาคม 2560

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 6 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมี นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

23 พฤษภาคม 2560

เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศกิตติคุณเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 แก่ นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบโล่รางวัลผลงานวิชาการ ประจำปี 2559 โดยมีนักวิชาการจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ น.ส. ดารารัตน์ โฮตาก้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. จันจิรา แสงสีเหลือง สาขาปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ นางนวลจันทร์ ชะบา รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น.ส. มนต์ระวี พีราวัชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งรางวัลบริการภาครัฐสาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบวันสถาปนา " 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแสดงนิท

23 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบวันสถาปนา " 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแสดงนิทรรศการ สินค้าทางการเกษตรจัดจำหน่าย และการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ในการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานเปิดการประชุมและนักวิชาการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิชาการ ได้แก่ นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา สาขาปรับปรุงบำรุงดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์ และนางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ณ ประชุม801 กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนางนวลจันทร์ ชะบา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจัดการมลพิษทางดินและน้ำ

27 เมษายน 2560

นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนางนวลจันทร์ ชะบา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจัดการมลพิษทางดินและน้ำ เข้าร่วมประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลข้าราช

31 มีนาคม 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรม"การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ" เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี

26 พฤษภาคม 2559

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานโครงการฝึกอบรม"การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ" เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 คน ณ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและดูงานในการจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนว

19 พฤษภาคม 2559

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและดูงานในการจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน(สารเร่ง พ.ด ต่างๆ) สำหรับใช้ในพื้นที่สู่การปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ในพื้นที่ จ. นครปฐม

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการศึกษาดูงานเทคโนโลยีชีวภาพ ของกองเทคโนโลย

4 เมษายน 2559

วันที่ 4 เมษายน 2559 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นำโดย ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการศึกษาดูงานเทคโนโลยีชีวภาพ ของกองเทคโนโลยีชีวภาพ

จัดอบรมการใช้สารบำบัดน้ำเสียและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ โดยใช้จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.6

4 เมษายน 2559

วันที่ 4 เมษายน 2559 ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง และคณะนักวิชาการเกษตร กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน จัดอบรมการใช้สารบำบัดน้ำเสียและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ โดยใช้จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.6 ให้แก่ชุมชนอัมรินท์นิเวศท์ 1 เขตบางเขน กทม.

ประชุมหารือความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

14 มกราคม 2559

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหารือความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี 2559

12 มกราคม 2559

ผอ.สุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ "ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ระดับศูนย์ ทั่วประเทศ จำนวน 28 ศูนย์ วันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 2558/59 ณ พื้นที่แปลงเกษตรกร อ.บางระ

7 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.20 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 2558/59 มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 2558/59 พร้อมทั้งมอบนโยบายและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร พร้อมกับชมกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ การรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต มอบปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ สาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (พด.2)และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โมเดลรากหญ้าแฝก แผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ Zoning รวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดิน และกลุ่มชุดดินต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม พบปะหมอดินอาสา และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ พื้นที่แปลงเกษตรกร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมเกษตรกรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 ธันวาคม 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมรตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดการ้ิออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและ kick off การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีนายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.ู้สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และคณะนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมและออกตรวจพื้นที่ี่

ประชุมวิชาการนานาชาติ

17 ธันวาคม 2558

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"นโบบายด้านอาหารของโลก; ความท้าทายของภูมิภาค (International Conferrence on World Food Policy; Future Faces of Food and Farming: Regional Challenges) โดยสำนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันอาหารแห่งชาติ และมูลนิธิวิทยาศาตร์เกษตร ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

นิทรรศการในงานวันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558

3 ธันวาคม 2558

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558 ในหัวข้อ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เวลา 09.39 น. (3 ธ.ค. 58) โดยมีนางจินตนา ชัยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร FAO ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลกและกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากล 2558" พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life" และเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ซึ่งภายในงาน มีการจัดนิทรรศการต่างๆ มากมายจากหลายเกี่ยวกับความรู้เรื่องดิน การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป