Bell Logo

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1.กลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.2, จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9, จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 และ ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
2. กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และ สารเร่งซุปเปอร์ พด.7
3. กลุ่มจุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สารเร่ง พด.6
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงมาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์ หรือ การนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์แล้วมาผสมกับวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง เช่น การนำปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วมาผสมกับวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง เช่น กากถั่วเหลือง กระดูกป่น มูลค้างคาว หินฟอสเฟต และรำข้าว เป็นต้น อัตราส่วนในการผสมวัสด
ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ พด. ของ กรมพัฒนาที่ดิน ท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ 02579-0679 สายด่วน 1760 ต่อ1379 ในเวลาราชการค่ะ