คลังมัลติมีเดีย


ทำเกษตรกับ พด. Ep.11 พด.บุกไร่ขมิ้นชัน พันล้าน!!

ทำเกษตรกับ พด. EP10 หมักเศษอาหารด้วยกล่องพลาสติก

ทำเกษตรกับ พด Ep.9 ผลิตสารบำบัดนำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารครัวเรือน

ทำเกษตรกับ พด. EP.8 การขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

ทำเกษตรกับ พด. EP.7 การทำน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วย

ทำเกษตรกับ พด. EP.6 การทำน้ำหมักชีวภาพน้ำนมดิบ

ทำเกษตรกับพด. ep5

ep4

ทำเกษตรกับพด. Ep3

ทำเกษตรกับพด. EP2

การทำดินผสม

ดินดีมีชีวิต

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 5 ล้านไร่

กรมพัฒนาที่ดิน - ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กรมพัฒนาที่ดิน - ปุ๋ย การจัดการขยะ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดภาวะโลกร้อน 53

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช_ภาษาภาคอีสาน

พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง