การศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-อินโดนีเซีย

2 พฤษภาคม 2558

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงาน Indonesian Agency for Research and Development (IAARD) และ Indonesian Center for Land Resources Research and Development (ICALRD) ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์ในเมือง Cisarua-Puncak และ Bandung ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรม และพื้นที่ทำการวิจัยของศูนย์วิจัย Indonesian ornamental crops research institute เมือง Cianjur