เอกสารที่เผยแพร่


การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

19 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด