ข้าราชการดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566

4 เมษายน 2566

ข้าราชการดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 นางจันจิรา แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน