ติดตามงาน

28 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน​ 2566​ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยคณะกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้เดินทางเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการสาธิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พด. ต่างๆ และได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่า ณ บ้านมูเซอ ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่ โดยทางวิสาหกิจได้มีการปรับปรุงคุณภาพกาแฟอราบิกา ด้วยปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ภายในพื้นที่ ที่ความสูง 1700 เมตรจากระดับน้ำทะเล