ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ไมคอร์ไรซา พด.13

29 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน​ 2566​ นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยคณะกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน​ ติดตามการผลิต พด.13 ณ โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร บ้านกองแหะตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในด้านของการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พด.