มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 ตุลาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นายคำนึง แสงขำ ผอ. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นางนวลจันทร์ ชะบา ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน