บรรยายพิเศษ เรื่อง The Challenge of Measuring Soil Health : The Potential of Enzyme Activity as a Calibrated and Practical Microbial Indicator.

31 ตุลาคม 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นประธานในการเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง The Challenge of Measuring Soil Health : The Potential of Enzyme Activity as a Calibrated and Practical Microbial Indicator. โดย Prof. Dr. Richard P. Dick, Professor of Soil Microbial Ecology, School of Environment and Natural Resources, Ohio State University. โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน Soil quality ณ ห้องประชุม 802 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบ Zoom